ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Co je to dluhopis?
Jedná se o druh cenného papírů, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli, a je s nimi spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosu. To vše k předem stanoveným datům. Dluhopisy jsou častým cílem investic velkých bankovních domů. Ty k tomu využívají investiční fondy, které za tímto účelem zřizují a nabízejí svým klientům. Když je to dobrá investice pro banky, tak proč ne pro Vás. Inkasujte stejné výnosy jako banky!
Proč investovat do firemních dluhopisů?
Protože se jedná o způsob jak zajímavě uložit část svých financí a dosáhnout atraktivního zhodnocení. Dluhopisy jsou poměrně bezpečnou investicí pro konzervativní investory, kterým obvykle nabízejí 100% garantovanou návratnost.
Proč firmy emitují dluhopisy?
Jelikož tímto způsobem získají potřebný kapitál výhodněji než prostřednictvím bankovního úvěru.
Dostane investor zpět své finanční prostředky?
Investor po skončení splatnosti dostane zpět vložené prostředky navýšené o úroky. Investice do fixně úročených dluhopisů jsou vhodné pro všechny druhy investorů, kteří hledají stabilitu svých investic. Investice do dluhopisů nevyžaduje aktivní sledování pohybu indexu. Lze také samozřejmě využít diverzifikaci a investici rozdělit do různých druhů dluhových cenných papírů.
Musím platit daň z úrokových výnosů?
Úroky z dluhopisů emitovaných v České republice se daní podle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění jeho pozdějších novel. U fyzických osob se daň z výnosu vybírá formou srážkové daně ve výši 15 %. Vy se však o nic nemusíte starat, daň odvádí emitent
Zůstane úrok po celou dobu trvání investice stejný?
Samozřejmě. Emisní podmínky jsou pro nás závazné a tudíž výnos neměníme.
Jaký je rozdíl proti státním dluhopisům?
Investice do státních dluhopisů je velmi stabilní a bezpečnou investicí. Na druhou stranu stát neinvestuje získané prostředky obdobně jako firma. Nabízí jenom jistotu v uložení a vyplacení investice, proto je rozdíl i ve výnosu. Firemní dluhopisy jsou výrazně výnosnější.
Znamená vyšší 9% úrok i vyšší riziko?
Vyšší úrokový výnos jsme v tomto případě stanovili s očekáváním rychlého prodeje celé Emise dluhopisů. Ten nám umožní dosažení objemových úspor financí u dodavatelů a optimální načasování našeho záměru. Bude tak dosaženo vyššího zisku což nám umožní i poskytnutí vyšších úrokových výnosů z Dluhopisů.
Pokud se rozhodnu zakoupit Dluhopis, do kdy tak mohu učinit?
Teoreticky je to možné až do 14.10.2019, nicméně předpokládáme vyprodání Emise během několika dnů od zahájení prodeje.
Předpokládáte vydání ještě další Emise za obdobných podmínek?
Vše je odvislé od situace na trhu, rozvoji našich aktivit a potřebě navyšování kapitálu. V této chvíli nemůžeme takový záměr potvrdit ani vyloučit.
Má investice nějaká minimální nebo maximální omezení?
Minimální investicí je jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu, tj. 25 000 CZK . Maximální výše investice není stanovena.
Musím mít pro nákup Dluhopisu české občanství?
Ano, Dluhopisy jsou určeny pouze osobám starším 18-ti let, s českým občanstvím a trvalým pobytem na území ČR.
Lze úhradu provést v Eur?
Ne, úhradu lze provést pouze v českých korunách.
Za jak dlouho po zaplacení Dluhopisy obdržím?
Po obdržení platby Dluhopisy vyplníme a neprodleně odešleme doporučenou poštou na adresu Vlastníka. Nejpozději tak učiníme do deseti pracovních dnů od připsání platby na náš účet.
Co se rozumí datem splatnosti ?
Datem splatnosti je den, kdy budou peníze odeslány Emitentem.
Musím vlastnit bankovní účet pro platby úroků a splacení dluhopisu ?
Je to v každém případě lepší varianta ale uvedené platby lze poukazovat i poštovní poukázkou na adresu Vlastníka Dluhopisu.
Co když změním adresu ?
Samozřejmě po dobu držení Dluhopisu může dojít k různým změnám, nejčastěji ke změně adresy nebo bankovního účtu. Důležité je nás o změnách vyrozumět. Neprodleně je zaregistrujeme a provedeme potřebná opatření.