MIMOŘÁDNÁ INVESTIČNÍ NABÍDKA - pouze 500 ks korporátních Dluhopisů s nadprůměrným úrokem 9% ročně


Název Emise: PETLAS 2016 - I

Emitent: PETLAS CZ s.r.o., IČ:01912259

Datum Emise: 14.11.2016

Splatnost Emise: 36 měsíců tj. 14.11.2019

Úrokový výnos: pevný roční úrok 9,0%

Měna Emise: CZK

Forma : cenný papír na jméno v listinné podobě

Distribuce Emise: Dluhopisy lze zakoupit výhradně on-line prostřednictvím internetových stránek Emitenta na adrese www.petlas.cz

Úhrada Dluhopisu: Objednané Dluhopisy lze uhradit vkladem, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta

Fio banka, a.s. č.ú 2301182185 / 2010

Platby výnosů: úrokové výnosy budou vypláceny průběžně, 2x ročně, v pevně stanovených termínech - 15.05.2017, 14.11.2017, 14.05.2018, 14.11.2018, 14.05.2019. 14.11.2019
Platby proběhnou bezhotovostně, převodem na uvedený bankovní účet Vlastníka Dluhopisu

Splacení Dluhopisu: Splacení jmenovité Hodnoty Dluhopisu proběhne ke dni. 14.11. 2019 na bankovní účet Vlastníka Dluhopisu

Nabídka je limitována a platí do vyprodání Emise.