OZNÁMENÍ

Zde budou uveřejněny jakékoliv změny, týkající se dluhopisů firmy PETLAS CZ s.r.o.


15.05.2017 - v souladu s Emisními podmínkami vyplaceny úrokové výnosy všem investorům


11.09.2017 - Emise PETLAS 2016 - I byla k tomuto datu kompletně upsána. Veškeré dluhopisy našly své investory, kterým tímto děkujeme. Prodej byl ke dni 11.09.2017 ukončen.


14.11.2017 - v souladu s Emisními podmínkami vyplaceny úrokové výnosy všem investorům