O našem záměru...


Společnost PETLAS CZ s.r.o. jako Emitent je obchodní společností s jasným záměrem na výrazné rozšíření své činnosti. Naše další aktivity směrujeme do oblasti služeb. Konkrétně plánujeme nákup flotily jízdních elektro kol, určených k pronájmu v turisticky exponovaných lokalitách. Chceme tak zachytit aktuální trendy, kdy se půjčovny elektro kol těší poměrně velké oblibě. Jde o ekonomickou, ekologickou i moderní volnočasovou aktivitu spojenou pro provozovatele se zajímavým a málo rizikovým finančním výnosem. Základním předpokladem rentability je však provozování vlastních kol v řádu minimálně stovek kusů. Pořízení takového množství jízdních kol je finančně náročné a neobejdeme se bez účasti cizích finančních zdrojů.

Aktuálně jsme při zvažování formy financování zvolili vydání Emise korporátních dluhopisů. Emise je střednědobého charakteru a je veřejně obchodovatelná. Vedeni snahou využít zimního období pro dosažení výrazných mimosezónních úspor při nákupu elektro kol jsme zvolili i nadprůměrné 9% úročení. Předpokládáme proto, že Emise bude poměrně rychle vyprodána.

Nespornou výhodou pro Emitenta i Vlastníky Dluhopisů je skutečnost, že pořízená elektro kola budou generovat příjmy z pronájmu ale navíc zůstanou v majetku společnosti. Veškeré režijní náklady spojené s činností společnosti budou kryty vlastním kapitálem.

Tyto skutečnosti skýtají poměrně slušnou ekonomickou stabilitu a jsou pojistkou řádného splácení závazků Emitenta.

Věříme, že Vás naše nabídka osloví a těšíme se na spolupráci s Vámi


Jednatel firmy PETLAS CZ s.r.o. - Miroslav Jirsa